Rivningsarbete Åsa Seniorboende

Rivningsarbetet för att bereda plats för det kommande seniorboendet i Åsa är nu i stora drag genomfört och upprensningsarbete på platsen återstår.