Nedläggning av kabel i mark

Under perioden fram till jul kommer Infratek att genomföra arbeten med nedläggning av kabel i mark från S:t Lars kapell via Vidblicksvägen / Åstoppen och ner över berget till Underåsavägen. Berörda fastighetsägare kommer att tillskrivas av entreprenören.