Plantering och staket kring fotbollsplaner

Styrelsen har åter varit i kontakt med ansvariga inom Kungsbacka Kommun för att påtala att de planteringar och staket som kommunen ansvarar för kring fotbollsplanerna vid Åsaskolan är i mycket dåligt skick. Kungsbacka Kommun har meddelat att detta, inom kommunens försorg, kommer att åtgärdas under oktober månad.