Uppsagda avtal angående vinterväghållning

Med vintersäsongen i antågande har föreningens vinterväghållningsavtal med entreprenören C Gunnarsson Entreprenad AB (inbjuder till omförhandling av arvodesnivåer) samt ett av entreprenören R-G Maskindelar ABs två avtal (brist på maskinkapacitet) sagts upp av respektive entreprenör.

Styrelsen arbetar nu för att etablera kontakt med annan entreprenör för att täcka den kapacitetsbrist som nu uppstår.

Förslag på lämpliga entreprenörer mottages tacksamt av styrelsen.