Beläggningsplan 2011/2012

Styrelsen ställer stor förhoppning till utfallet av kommunens kommande utkast för att möjliggöra anslutning från Åsa Bäckväg/Idrottsvägen till rondellen på Varbergsvägen i höjd med Seniorboendet.

De kostnader som detta kan medföra är i detalj ännu ej känt och i kombination med de eventuella kostnadshöjningar föreningen kan räkna med för att ersätta uppsagda vinterväghållningsavtal med nya leder till att beläggningsplanen arbetas fram och presenteras/genomföras våren 2012.