Försening i fjärrvärmearbeten / Åsa Vårdcentral

De av Eksta aviserade arbeten som skulle ha slutförts under augusti månad har blivit försenat och den senaste informationen som inkommit säger att arbetet påbörjas under vecka 37. Uppgift om slutförandedatum är ännu ej känt.