Byte av VA-ledning längs Sörviksvägen

Kungsbacka Kommun genomför nu byte av en gammal uttjänt gjutjärnsledning för VA längs Sörviksvägen.

Mer information om sträckning enligt kartritning.

Styrelsen