Dagvattenbrunnar Carl Bondes väg

Förvaltningen av Teknik, Kungsbacka Kommun, har gjort en kontroll av dagvattenledningarna längs Motellvägen och Carl Bondes väg.

Det man upptäckt är att två brunnar längs Carl Bondes väg mellan nr 5 och nr 6 är felkopplade. Det som kommer att ske nu är att detta kommer att rättas till genom kommunens försorg, vilket kommer att medföra grävarbeten utanför dessa fastigheter.

De närliggande fastighetsägarna är informerade genom personlig kontakt från föreningens styrelseordföranden.

/Styrelsen