Domslut Duvekullevägen

Dom har fallit i Klandertalan enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.
Domslut: Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet att permanent hinder tas bort och att Duvekullevägen skall hållas öppen året runt.

Domskäl: Beslutet har inte tillkommit i behörig ordning då flertalet av de röstande inte haft behörighet att rösta vid stämman, även kallelseförfarandet har varit felaktigt och dels att beslutet står i strid mot anläggningsbeskedet.

Styrelsen