Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 20/8 kl 19.00 på idrottsgården vid Åsa IP. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20/7