Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening

Stämman äger rum i Stora Salen på Församlingsgården,
S:t Lars Kyrka onsdagen den 19/9 kl. 19.00.

Fastighetsreglering berörande Åsa 3:205 och Åsa 3:303 leder till att ägaren av Åsa 3:205 skall ersätta delägare av Åsa GA:8. Stämman kommer att besluta hur ersättningen skall disponeras.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/8. Inkomna motioner samt handlingar inför stämman anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 5/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen