Motioner till Föreningsstämma 2013

Nu finns inkomna motioner till Föreningsstämma 2013 upplagda i PDF-format i avdelning för Årsmötesprotokoll.