Motioner till Föreningsstämman 2015

På sidan ”Årsmötesprotokoll” finns nu inkomna motioner till föreningsstämman 2015 att tillgå.

/Styrelsen