Ny vattenledning vid Vitabergsvägen m fl.

Ny vattenledning kommer med start under februari att läggas i Kungsbacka Kommuns regi. Se vidare information i avdelningen ”Belysning och VA” i vänsterspalten.