Protokoll för 2019 års ordinarie föreningsstämma

Justerat protokoll för 2019 års ordinarie föreningsstämma hittar du nu under ”Årsmötesprotokoll”.