Protokoll för 2021 års ordinarie föreningsstämma

Justerat protokoll för 2021 års ordinarie föreningsstämma hittar du nu under ”Årsmötesinformation”.