Protokoll för 2022 års ordinarie föreningsstämma

Justerat protokoll för 2022 års ordinarie föreningsstämma hittar du nu under ”Årsmötesinformation”.