Utfall av motion nr 2 från Föreningsstämma 2015

I enlighet med stämmobeslut gavs styrelsen i uppdrag att kontakta stamfastighetsägaren av den yta av Åsa Snäckväg som inte är asfalterad. Ägarbilden utgörs av flera fastighetsdelägare där man inte är överens om att låta Åsa Samfällighetsförening asfaltera detta område. Av ovanstående anledning kan styrelsen inte utföra någon förändring.

/Styrelsen