Underhåll avloppsledningar

Kungsbacka Kommun kommer genom entreprenören Avloppsrallarna i Fjärås utföra underhåll av avloppsledningar i Åsa.

Arbetet innebär inte grävning utan utförs genom relining. Däremot behöver tyngre fordon vara uppställda vid befintliga brunnar i vägen.

Utförandet sker måndag – torsdag under vecka 49 och 50 mellan 07.30-19.00.

Boende längs de gator som är trånga kommer kontaktas eftersom vägen kan behöva stängas av tillfälligt.

Varje sträcka tar ca 6-8 timmar, beroende på hur lång sträckan är.
Entreprenören har personal på plats som gärna svarar på frågor.

Berörda vägar är;

 • Brunnsvägen 3-7
 • Havsbadsvägen 10
 • Norra Bergsvägen 3C
 • Norra Bergsvägen 14
 • Polisvägen 12
 • Sörviksvägen 10-16
 • Vitabergsvägen 15
 • Åsa Carl Bergsväg 16
 • Åsa Stationsväg 22
 • Åsa Strandväg, i höjd med pumpstationen. Inga hus som besväras av denna uppställning
 • Åsa Villaväg 10
 • Åsa Villaväg 30
 • Övre Villavägen 6

Handlingar och motioner inför föreningsstämman 2022

Under fliken ”Årsmötesinformation” återfinns handlingar och motioner inför stämman. Dokumentet ”Budget 2022/2023” är fram till stämman ett budgetförslag.

I föreningspärmen på Åsa Bibliotek finns samma information.

Debiteringslängd kan beroende på GDPR inte publiceras på hemsida eller i föreningspärmen men finns tillgänglig på stämman. Den som har frågor inför stämman om sina fastighetsuppgifter i debiteringslängden kan även kontakta föreningens kassör.

/Styrelsen

Mall för fullmakt

För dig som behöver fullmakt till föreningsstämman finns en mall upplagd i avdelningen för Årsmötesinformation under fliken ”Om Oss”.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening

Stämman äger rum på Åsa IP onsdagen den 21/9 kl. 19.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 21/8. Inkomna motioner samt handlingar inför stämman anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 7/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan. Är du t ex hälftenägare av din fastighet behöver du fullmakt av den andre hälftenägaren ifall du kommer själv på stämman.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen

Handlingar och motioner inför Föreningsstämman 2021

Under fliken ”Årsmötesinformation” återfinns handlingar och motioner inför stämman. Dokumentet ”Budget 2021/2022” är fram till stämman ett budgetförslag.

I föreningspärmen på Åsa Bibliotek finns samma information.

Debiteringslängd kan beroende på GDPR inte publiceras på hemsida eller i föreningspärmen men finns tillgänglig på stämman. Den som har frågor inför stämman om sina fastighetsuppgifter i debiteringslängden kan även kontakta föreningens kassör.

/Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening

Stämman äger rum i Stora Salen på Församlingsgården,
S:t Lars Kyrka onsdagen den 22/9 kl. 19.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 22/8. Inkomna motioner samt handlingar inför stämman anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 8/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan. Är du t ex hälftenägare av din fastighet behöver du fullmakt av den andre hälftenägaren ifall du kommer själv på stämman.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen

Information om OCR-fakturering

På stämman den 23 september i år beslutades att föreningen inför OCR nummer kopplat till bankgiro. Anledningen är att föreningen fått alltför många felaktiga och oklara inbetalningar. Detta är något som belastar vår administration. I samband med detta avslutas föreningens PlusGiro-konto per 2020-10-30.

Läs gärna stämmoprotokollet som finns på vår hemsida.