Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening.

Stämman äger rum i Stora Salen på Församlingsgården,
S:t Lars Kyrka onsdagen den 20/9 kl. 19.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/8. Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 6/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan alternativt i föreningspärmen på Åsa Bibliotek.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening.

Stämman äger rum på Idrottsgården Åsa IP onsdagen den 21/9 kl. 19.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 21/8. Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 7/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan alternativt i föreningspärmen på Åsa Bibliotek.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen

Motioner till Föreningsstämma 2016

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 21/8. Den som önskar inkomma med motion sänder denna per post eller e-post till föreningens ordföranden Kenth Gamhed.

Kenth Gamhed
Carl Bondes Väg 2
439 54 Åsa

kenth(@)asasamfallighetsforening.se

(OBS! För att undvika spam är ovanstående e-postadress INTE klickbar utan skriv in den i ert e-postprogram utan paranteser före och efter @-tecknet!)

Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 7/9 samt på hemsidan. Av storleksskäl finns reservation för bilder och annat högupplöst material vid publicering på hemsidan – eventuella sådana bilagor till inkomna motioner kommer att kunna ses på Åsa Bibliotek.

Utfall av motion nr 2 från Föreningsstämma 2015

I enlighet med stämmobeslut gavs styrelsen i uppdrag att kontakta stamfastighetsägaren av den yta av Åsa Snäckväg som inte är asfalterad. Ägarbilden utgörs av flera fastighetsdelägare där man inte är överens om att låta Åsa Samfällighetsförening asfaltera detta område. Av ovanstående anledning kan styrelsen inte utföra någon förändring.

/Styrelsen