Handlingar och motioner inför Föreningsstämman 2018

Under fliken ”Årsmötesprotokoll” återfinns handlingar och motioner inför stämman. Dokumentet ”Budget 2018/2019” är fram till stämman ett budgetförslag.

I föreningspärmen på Åsa Bibliotek finns samma information.

Debiteringslängd kan beroende på GDPR inte publiceras på hemsida eller i föreningspärmen men finns tillgänglig på stämman. Den som har frågor inför stämman om sina fastighetsuppgifter i debiteringslängden kan även kontakta föreningens kassör.

/Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening

Stämman äger rum i Stora Salen på Församlingsgården,
S:t Lars Kyrka onsdagen den 19/9 kl. 19.00.

Fastighetsreglering berörande Åsa 3:205 och Åsa 3:303 leder till att ägaren av Åsa 3:205 skall ersätta delägare av Åsa GA:8. Stämman kommer att besluta hur ersättningen skall disponeras.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/8. Inkomna motioner samt handlingar inför stämman anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 5/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening

Stämman äger rum i Stora Salen på Församlingsgården,
S:t Lars Kyrka onsdagen den 20/9 kl. 19.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/8. Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 6/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan alternativt i föreningspärmen på Åsa Bibliotek.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening.

Stämman äger rum i Stora Salen på Församlingsgården,
S:t Lars Kyrka onsdagen den 20/9 kl. 19.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/8. Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 6/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan alternativt i föreningspärmen på Åsa Bibliotek.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen