Åsa Samfällighets Förening har påbörjat arbetet med sin nya Hemsida på Internet.

Nu har vi påbörjat arbetet med vår ny Hemsida, vi hoppas att den skall vara i drift och så klar som en hemsida nu kan bli i början, mitten av April 2004. Vi kommer att anstränga oss hårt för att sedan hålla den uppdaterad med all den informationen som du som medlem kan tänkas behöva. Skriv gärna i Gästboken och berätta vad du tycker, lägg in förslag om innehåll etc.