Beslut gällande vägbommen på Duvekullevägen

Då det har uppfattats som oklart vilken period som vägbommen skall hållas öppen respektive stängd lämnas härmed följande klargörande:

Bommen skall hållas öppen under samma period som gäller jour för kontrakterade snöröjare. Öppen från 15/11 t.o.m 15/4.