Fjärrvärmearbeten

Eksta Bostads AB kommer att under tiden fram till skolstart i augusti utföra arbete att ansluta Åsa Vårdcentral till fjärrvärme. Närmare information med karta över arbetets sträckning har lagts under avdelningen ”Belysning och VA” då det är närbesläktat och andra arbeten såsom VA aviserats där.