Föreningens grönytor

Gunbo Fastighetsservice har fortsatt förtroende efter väl genomförda entreprenader för Åsa Samfällighetsförening och kommer även denna säsong att anlitas för underhåll av grönytor beträffande klippning, slaghackning och beskärning.