Målningsarbeten

Samfällighetsföreningen genomför nu målningsarbeten av vägmarkeringar och farthinder för uppdaterad synbarhet.