Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighets Förening. Stämman hålls den 16/8 kl. 19.00 på idrottsgården i Åsa. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 18/7.

Motioner skall lämnas skriftligen till styrelsen och inte via Gästboken.

Mail eller brev accepteras och det är önskvärt att motionären eller ombud för denne är med på stämman och argumenterar för sin motion.

Inkomna motioner sammandrag 2006