Tänk på detta när du klipper eller planterar häckar, buskar och träd!

Här finner du regler beslutade av Kungsbacka Kommun avseende häckar, staket, buskar och träd inom samfälligheten.

Den enskilde fastighetsägaren har skyldighet att tillse att dessa regler efterföljs. De är skapade för att erbjuda en trafiksäker miljö.

Vaxtlighet och Sikt i Kungsbacka Kommun