Motioner till stämman 2011

Sju inkomna motioner har inkommit inför ordinarie föreningsstämma den 17/8 kl 19.00 på idrottsgården Åsa IP.

Du hittar dessa under ”Årsmötesprotokoll” samt via länk här.

Motioner 2011