Ny vattenledning vid Pölagårdsvägen

Ny vattenledning kommer med start i slutet av mars 2011 byggas i Kungsbacka Kommuns regi. Se vidare information i avdelningen ”Belysning och VA” i vänsterspalten.