Duvekullevägen igen

Styrelsen avser att låta Lantmäteriet utreda och protokollföra ärendet avseende avstängningen av Duvekullevägen. Detta för att ett ev nytt beslut angående avstängning eller ej skall fattas på rätt grunder.