Översyn föreningens lekplats

Föreningen kommer att under våren anlita entreprenör som utför en rensning och översyn av lekplatsen vid Pölagårdsvägen.