Upprustning av Välkomstskyltar

Föreningen kommer att steg för steg rusta upp de välkomstskyltar som finns vid infarter till Åsa samhälle. Arbetet beräknas utföras under våren.