Sandupptagning

Via ny entreprenör kommer sandupptagning utföras efter den förhoppningsvis nu avslutade vintersäsongen. Arbetet pågår och väntas vara klart senast den 30 april i sin helhet.