Utökad 30 kmh gräns fr.o.m 060109

30 kmh gäller fr.o.m 060109 på alla gator öster om Varbergsvägen. Detaljerad information om alla gator och 30 kmh inom föreningen finns under Trafiksäkerhet.

30 kmh 2006