Möteshandlingar inlagda

Vi har lagt ut Dagordning, Verksamhetsberättelse och en ”lightversion” av utfall och ny budget. Ordinarie Resultat och Balansräkning samt budget kommer att delas ut på stämman den 18/8