Ordinarie Föreningsstämma genomförd

Den 18:e augusti hölls ordinarie föreningsstämma.  33 personer mötte upp och 30 befanns behörigen röstberättigade.