Utförande av motion nr 6 vid föreningsstämman 2011.

Den skyltning som stämman beslutade om vid föreningsstämman 2011 är utförd av avslutad. De kompletterande arbetet som skall göras avseende farthinder är inte utfört utan görs i samband med övriga hårdläggningsarbeten som sker under våren 2012.